Website TAILIEUTOANHOC.COM là trang định hướng chia sẻ kiến thức, tài liệu toán dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên và cộng đồng yêu toán với nội dung phong phú, đa dạng, dễ hiểu và hấp dẫn học sinh, kích thích sáng tạo và say mê học toán của mọi người.

TAILIEUTOANHOC.COM được thành lập bởi đam mê, tâm huyết với môn toán của Admin. Website sẽ là người bạn đồng hành thân thiết, cùng học sinh, giáo viên và cộng đồng yêu toán trên cả nước!

Chức năng của website

  • Cung cấp tài liệu kham khảo, đề thi miễn phí ở tất cả các cấp học về môn toán phục vụ giáo viên, học sinh và người đam mê.
  • Thảo luận chia sẻ các bài toán hay, các câu hỏi mà bạn cần mọi người giúp đỡ.
  • Hỗ trợ tìm tại liệu miễn phí về môn toán, bạn có thể hỏi ở phần chát góc dưới cùng tay phải để nhận giúp đỡ.

Đối với xã hội

  • Chúng tôi đang cố gắng đóng góp sức lực của mình để giúp các em học sinh, giáo viên trên mọi miền tổ quốc có nguồn tại liệu miễn phí nhằm xóa bớt sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các vùng miễn.

 

TÀI LIỆU MÔN TOÁN

Điện thoại: 039.373.2038

Email: tailieumontoan.com@gmail.com

Group Tài liệu toán đặc sắc: https://bit.ly/2MtVGKW

Page Tài liệu toán học: https://bit.ly/2VbEOwC

Website: https://tailieutoanhoc.com